Ing. Ingeborg Čavargová                            

 

Znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ev.č. 914701.

Prax v bankovníctve v oblasti hypotekárnych aj korporátnych úverov.

 


Kontakt

Ing. Ingeborg Čavargová

Bratislava


+421 910 413 414