Postup pri vyhotovení posudku

 

  • Na základe špecifikácie predmetu ohodnotenia a účelu znaleckého posudku zadávateľom znalec oznámi predbežnú cenu znaleckého posudku a  vyžiada podklady, ktoré je potrebné zabezpečiť k príprave znaleckého posudku.

 

  • Dohodnutie termínu obhliadky. Na obhliadke znalec preberie podklady k ohodnoteniu a uskutoční sa zameranie a fotodokumentácia skutkového stavu nehnuteľnosti, zároveň znalec upresní cenu znaleckého posudku.

 

  • Odovzdanie znaleckého posudku v dohodnutom počte vyhotovení.

Kontakt

Ing. Ingeborg Čavargová

Bratislava


+421 910 413 414